Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEZIS Mateusz Gawełczyk z siedzibą w Świętochłowicach 41-608, ul. Sportowa 13/7 wpisany do CEIDG, REGON: 363721907, NIP: 6272689154, adres email: kontakt@dietetyksportowy.online;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • udzielenia odpowiedzi przez CEZIS Mateusz Gawełczyk na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  • imię, nazwisko, adres e-mail,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
  • CEZIS Mateusz Gawełczyk oraz osoby upoważnione przez CEZIS Mateusz Gawełczyk do przetwarzania danych osobowych,
  • Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z otrzymywania treści marketingowych
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.