Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Gawełczyk Dietetyk Sportowy z siedzibą w Katowicach 40-676, ul. Tunelowa 29a/1 wpisany do CEIDG, REGON: 363721907, NIP: 6272689154, adres email: kontakt@dietetyksportowy.online;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu podejmowania czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośrednio,
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  • imię, nazwisko, adres e-mail,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
  • Mateusz Gawełczyk Dietetyk Sportowy oraz osoby upoważnione przez Mateusz Gawełczyk Dietetyk Sportowy do przetwarzania danych osobowych,
  • Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z otrzymywania treści marketingowych
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.